Dementie

 

Inloopspreekuur voor informatie over geheugenproblemen

Op de laatste donderdag van de maand tussen 14:00 en 15:00 uur organiseert het Netwerk Dementie Veendam een inloopspreekuur bij De Breinbieb Bibliotheek Veendam. Tijdens het inloopspreekuur is een mantelzorgondersteuner en een casemanager dementie aanwezig aan wie je jouw vragen kunt stellen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld vragen over thuiszorg, dagactiviteiten, hulp van een vrijwilliger of personenalarmering. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met Sjeni Mustafa tel. 0598-698114  s.mustafa@debasisveendam.nl
 

Resultaten onderzoek en webinar veranderende relaties bij mantelzorg op 28 september 2022 Wat blijkt uit de resultaten?

1. Het ontstaan van een zorgsituatie kan van grote invloed zijn op de relatie. Van de mantelzorgers geeft 40% aan min-
der emotionele intimiteit te ervaren en 45% minder fysieke intimiteit.

2. Psychische problematiek van de naaste heeft op beide soorten intimiteit een negatieve invloed. Bij verlies van emotionele intimiteit speelt ook dementie/geestelijke achteruitgang vaak een rol en bij fysieke intimiteit een lichamelijke beperking of chronische ziekte.

3. Mantelzorgers die zich vooral of alleen maar mantelzorger voelen van de naaste, ervaren gemiddeld ook een hogere belasting.

4. Slechts 15% van de mantelzorgers met een partner die zorg nodig heeft, zegt dat de zorgsituatie niet van invloed is op de seksuele relatie.

5. Bijna de helft van de mantelzorgers geeft aan dat de relaties met anderen dan de naaste zijn verslechterd sinds het ontstaan van de zorgsituatie. Onbegrip van de
naasten en tijdgebrek van de mantelzorger zijn hiervan belangrijke oorzaken.


Meer weten?
Kijk dan op https://www.mantelzorg.nl/nieuws/mantelzorg-is-van-grote-invloed-op-de-relatie

Alzheimer Café  

‘Kom je mee praten over dementie?’

Dementie heeft een grote impact op het leven. Voor de persoon met dementie zelf maar zeker ook voor de mensen die dichtbij deze persoon staan.
Praten met lotgenoten helpt!

Op de 1e maandag van de maand organiseert Steunpunt Mantelzorg van deBasis in samenwerking met TSN-Thuiszorg en Biblionet een ontmoetingsbijeenkomst voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met een vorm van dementie. De invulling van de bijeenkomsten bepalen de mantelzorgers zelf.

Komt u ook?

Wilt u meer informatie over de ontmoetingsbijeenkomsten of over mantelzorg in het algemeen? Neem dan contact op met Sjeni Mustafa, deBasis Veendam, tel. (0598) 698 114. 

Lotgenotengroep


 Agenda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht