Privacy Statement

deBasis Veendam is een samenwerking tussen Compaen en Cosis. Hieronder vind je privacystatements van beide organisaties.

 

Privacystatement Cosis komt nog
 

 

Klokkenluidersregeling

deBasis Veendam is (deels ivm Compaen) onderdeel van de Tintengroep. Een van de organisatiewaarden van de Tintengroep is professionaliteit: de Tintengroep is betrouwbaar, integer en levert kwaliteit. Wanneer er onverhoopt toch iets niet helemaal goed gaat, is het belangrijk dat degenen die werkzaam zijn voor de organisatie dit op een goede manier kenbaar kunnen maken. Alleen op die manier kan deze (en andere) organisatiewaarde(n) worden gewaarborgd. De Tintengroep heeft daarvoor een klokkenluidersregeling. In deze regeling staat hoe moet worden omgegaan met een vermoeden van een misstand binnen Stichting Tintengroep en haar werkorganisaties.