Visie

Wij gaan ervan uit dat ieder mens waarde in zich heeft en de potentie heeft om te groeien. Mensen willen zich met anderen verbonden te voelen: ze willen erbij horen, deelnemen en bijdragen.

Ook gaan we ervan uit dat gezondheid meer is dan afwezigheid van ziekte: je kunt je gezond voelen ondanks een slechte fysieke of psychische gezondheid. Gezondheid is ook zingeving, een zinvolle dagbesteding, elkaar ontmoeten en samen zijn. Positieve Gezondheid kijkt naar wat mensen wel kunnen en voegt toe dat mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen en moeten nemen. Werken aan welbevinden kun je ondersteunen door positieve krachten aan te boren.

En tot slot gaan we ervan uit dat het activeren van kwetsbare mensen kan ondersteunen in deelname aan de samenleving. Alle mensen hebben het vermogen om zich te ontwikkelen in hun intellectuele, culturele, fysieke en sociale kwaliteiten.