Dementie

Sociale kaart

Klik op de links hieronder voor meer informatie:

Informatie, voorlichting en beangenbehartiging

Hulp van vrijwilligers

Hulpmiddelen voor thuis

Hulp en ondersteuning

Casemanagement dementie

Huisartsen Veendam

Professionele hulp thuis

Dagbesteding

Logeeropvang

Als thuiswonen tijdelijk niet meer gaat