Ketenpartner/verwijzer

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Steunpunt Mantelzorg

Lotgenotencontact Dementie

Inloopspreekuur voor informatie over geheugenproblemen

Alzheimercafé

Stichting Alzheimer Nederland

Hulp van vrijwilligers

Hulpmiddelen voor thuis

Hulp en ondersteuning

Personenalarmering

Casemanagers dementie 1e lijn

Huisartsen

Diagnostiek

Professionele hulp aan huis

Dagbesteding

Als thuis wonen tijdelijk niet meer gaat

Spoed- en crisisopname