Mantelzorgers

Zorg je langdurig en meerdere uren per week voor een partner, ouder, kind, vriend of familielid? Dan ben je mantelzorger. Het geven van mantelzorg is iets vanzelfsprekends; het overkomt je en je doet het gewoon.

Veel mensen zijn zich er niet bewust van dat ze mantelzorger zijn en dat ze ondersteuning kunnen krijgen. Ze combineren werk, sociaal leven en mantelzorg zonder problemen. Toch kun je als mantelzorger overbelast raken en kunnen de zorgtaken leiden tot stress en vermoeidheid. 

Herken je dit?

Dan is het goed te weten dat je bij deBasis Veendam terecht kunt. Samen kijken we hoe je de zorg vol kunt houden en ook tijd voor jezelf houdt. Wil je meer informatie? Bel (0598) – 698 114 of mail naar aanmeldingen@debasisveendam.nl.

Inloopspreekuur voor informatie over geheugenproblemen

Op de laatste donderdag van de maand tussen 14:00 en 15:00 uur organiseert het Netwerk Dementie Veendam een inloopspreekuur bij De Breinbieb Bibliotheek Veendam. Tijdens het inloopspreekuur is een mantelzorgondersteuner en een casemanager dementie aanwezig aan wie je jouw vragen kunt stellen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld vragen over thuiszorg, dagactiviteiten, hulp van een vrijwilliger of personenalarmering. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met Sjeni Mustafa tel. 0598-698114  s.mustafa@debasisveendam.nl
 

Resultaten onderzoek en webinar veranderende relaties bij mantelzorg. Wat blijkt uit de resultaten?

1. Het ontstaan van een zorgsituatie kan van grote invloed zijn op de relatie. Van de mantelzorgers geeft 40% aan min-
der emotionele intimiteit te ervaren en 45% minder fysieke intimiteit.

2. Psychische problematiek van de naaste heeft op beide soorten intimiteit een negatieve invloed. Bij verlies van emotionele intimiteit speelt ook dementie/geestelijke achteruitgang vaak een rol en bij fysieke intimiteit een lichamelijke beperking of chronische ziekte.

3. Mantelzorgers die zich vooral of alleen maar mantelzorger voelen van de naaste, ervaren gemiddeld ook een hogere belasting.

4. Slechts 15% van de mantelzorgers met een partner die zorg nodig heeft, zegt dat de zorgsituatie niet van invloed is op de seksuele relatie.

5. Bijna de helft van de mantelzorgers geeft aan dat de relaties met anderen dan de naaste zijn verslechterd sinds het ontstaan van de zorgsituatie. Onbegrip van de
naasten en tijdgebrek van de mantelzorger zijn hiervan belangrijke oorzaken.


Meer weten?
Kijk dan op https://www.mantelzorg.nl/nieuws/mantelzorg-is-van-grote-invloed-op-de-relatie

 

Alzheimer Café  

‘Kom je mee praten over dementie?’

Dementie heeft een grote impact op het leven. Voor de persoon met dementie zelf maar zeker ook voor de mensen die dichtbij deze persoon staan.
Praten met lotgenoten helpt!

Op de 1e maandag van de maand organiseert Steunpunt Mantelzorg van deBasis in samenwerking met TSN-Thuiszorg en Biblionet een ontmoetingsbijeenkomst voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met een vorm van dementie. De invulling van de bijeenkomsten bepalen de mantelzorgers zelf.

Komt u ook?

Wilt u meer informatie over de ontmoetingsbijeenkomsten of over mantelzorg in het algemeen? Neem dan contact op met Sjeni Mustafa, deBasis Veendam, tel. (0598) 698 114

 
 

 

 Agenda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht